Met Rots en Water

Rotskracht staat voor je krachtig voelen, je grenzen durven aangeven en opkomen voor jezelf.
Ben je té rotsig dan ervaar je stress, ben je druk, wil je graag gelijk hebben, zoek je ruzie of sluit je je af.

Waterkracht staat voor sociaal meebewegen, oog hebben voor elkaar en samenwerken.
Ben je té waterig dan heb je geen mening, ben je onzeker en angstig, weet je niet wat je wil of waar je grens is.

Rots- en Waterkracht zit in ons allemaal, maar vaak zijn ze niet in evenwicht. Het ene kind is wat meer Rots, het andere kind wat meer Water. Toch zit het gereedschap om tegelijkertijd STERK én ZACHT te zijn in ieder van ons. Het is de kunst dit gereedschap goed te gebruiken, passend bij het moment én wie je in aanleg bent.

Leren door DOEN
Tijdens een traject ligt de nadruk op ervaren. In de trainingen gaan we vooral doen en er pas daarna over praten. Door verschillende spellen en oefeningen ontdekt je kind wat het nodig heeft. Het leert situaties inschatten, kijken naar zijn eigen gedrag en wat hij daaraan wil veranderen. We bekijken en benoemen het gereedschap, dat tot zijn beschikking staat en spelenderwijs maken we samen zijn fysieke, mentale en sociale vaardigheden actief.

Aan het einde van het traject durft je kind MOOI STERK te zijn, voor zichzelf én voor de ander.

Aandachtspunten tijdens de trainingen
Elke training is erop gericht bij te dragen aan een algemeen gevoel van zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid.

We besteden in het bijzonder aandacht aan:

 • Sterk staan
 • Vertrouwen
 • Eigen keuzes maken
 • Focus en concentratie
 • Grenzen aangeven
 • Zelfbeheersing
 • Eigen kracht (h)erkennen
 • Je in een ander verplaatsen
 • Lichaamstaal lezen en inzetten
 • Communicatieve vaardigheden

Hoe ziet een traject MooiSterk jezelf zijn met Rots en Water” eruit?
Per traject kunnen acht kinderen deelnemen. Ze worden ingedeeld op volgorde van opgave en intake. Elk traject is uniek, afgestemd op de behoefte(n) van de kinderen, maar bestaat altijd uit:

 • Acht trainingen van 60 minuten, waarvan één ouder/kind-les
 • Eén opfristraining, na drie maanden 
 • Een digitale nieuwsbrief/individuele update van jouw kind na elke training
 • Een werkboekje met oefeningen voor thuis
 • Een certificaat na de laatste training
 • Een belafspraak van max. 15 minuten om het traject te evalueren

De trainingen worden gegeven op de dinsdagmiddag.

Start nieuwe groepen!

23 januari 2024 starten nieuwe groepen! 

14.45 tot 15.45 uur  7 t/m 9 jarigen (VOL)

16.00 tot 17.00 uur  9 t/m 12 jarigen 

Locatie: K&C training Johannes Vermeerstraat 75  in Lichtenvoorde.

Wil jij meer weten?

Vul het contactformulier in en ik neem contact met jou op.   

Contact

Het Brook 28
7132 EJ Lichtenvoorde
06 30253572
info@mooisterkwendy.nl
© 2019 Mooi Sterk Wendy
Privacy Policy