Privacy Verklaring

Privacyverklaring
Privacy Verklaring MooiSterk@Wendy

MooiSterk@Wendy, gevestigd aan Het Brook 28, 7132 EJ Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy beleid. Ik ga zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring vertel ik je precies wat ik met jouw gegevens doe.

Contactgegevens:
MooiSterk@Wendy
Wendy Seesing
Het Brook 28     
7132 EJ Lichtenvoorde
Tel: 0630253572
KvK: 74467492

Wendy Seesing is de functionaris Gegevensbescherming van MooiSterk@Wendy. Zij is te bereiken via info@mooisterkwendy.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

MooiSterk@Wendy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer ouders/ verzorgers
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het intakeformulier en in correspondente en via de telefoon.

Bijzondere persoonsgegevens

MooiSterk@Wendy verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Voor de workshop en/of training waar u uw kind voor inschrijft.
 • Ik vraag u om een akkoord te geven voor het plaatsen van foto’s van u en/of uw kind op Social media of op foldermateriaal.
 • Ik verzamel geen gegevens over uw kind zonder dat u hier toestemming voor heeft gegeven.

Verwerking van uw persoonsgegevens heeft als doel:

 • Beoordelen of uw kind in aanmerking komt om deel te nemen aan een training of workshop.
 • Afhandelen van betaling.
 • Verzenden van nieuwsbrief, reclamefolder, flyer
 • Telefonisch contact mogelijk maken indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen bij u af te leveren.

Bewaren van Persoonsgegevens

MooiSterk@Wendy bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

Gegevens van kinderen uit de training blijven bewaard, zodat de client nog een beroep kan doen op vervolgacties. Wanneer ouders/verzorgers van deelnemers dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

Ik bewaar factuur en klantgegevens i.v.m. wettelijke verplichtingen naar de Belastingdienst. (7 jaar)

Delen van persoonsgegevens met derden

MooiSterk@Wendy verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld mijn Boekhouder, mijn ICT-er en hostingpartij.
MooiSterk@Wendy kind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
MooiSterk@Wendy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MooiSterk@Wendy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar MooiSterk@Wendy.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MooiSterk@Wendy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Beveiliging Persoonsgegevens

MooiSterk@Wendy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL-certificaat; ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mooisterkwendy.nl

Wijzigingen

Ik behoud ten allen tijd het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. Ik zal deze wijziging aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.